World Men

Top15 logo - bule with gray

Ranking 排 名 Name 姓 名 Nationality 國 籍
Cyclop 1-Ball - H41 Pin-Yi KOPin-Yi KO 柯秉逸 TPE Taiwan Flag 48×48 TPE 中華台北
Cyclop 2-Ball - H41 Jung-Lin CHANGJung-Lin CHANG 張榮麟 TPE Taiwan Flag 48×48 TPE 中華台北
Cyclop 3-Ball - H41 Yu-Hsuan Cheng Yu-Hsuan CHENG 鄭喻軒 TPE Taiwan Flag 48×48 TPE 中華台北
Cyclop 4 Ball - H41 Jayson ShawJayson Shaw United Kingdom Flag 48x48 GBR 英國
Cyclop 5 Ball - H41 WU Jiaqing WU Jiaqing 吳珈慶 China Flag 48×48 CHN 中國
Cyclop 6 Ball - H41 Alex Pagulayan Alex Pagulayan Canada Flag 48×48 CAN 加拿大
Cyclop 7 Ball - H41 Shane Van BoeningShane Van Boening United States - USA Flag 48×48 USA 美國
Cyclop 8 Ball - H41  Albin OuschanAlbin Ouschan (Predator) Austria Flag 48x48 AUT 奧地利
Cyclop 9 Ball - H41 Pin-Chung KO Pin-Chung KO 柯秉中 (Cyclop) TPE Taiwan Flag 48×48 TPE 中華台北
Cyclop 10 Ball - H41 DANG Jinhu 党金虎 China Flag 48×48 CHN 中國
Cyclop 11 Ball - H41 Alexander Kazakis Alexander Kazakis Greece Flag 48×48 GRE 希臘
Cyclop 12 Ball - H41 Carlo Biado Carlo Biado (Predator) Philippines Flag 48×48 PHI 菲律賓
Cyclop 13 Ball - H41 Thorsten Hohmann (Cyclop/Kamui) Germany Flag 48x48 GER 德國
Cyclop 14 Ball - H41 Darren Appleton Darren Appleton (Predator) United Kingdom Flag 48x48 GBR 英國
Cyclop 15 Ball - H41 Yu-Lung CHANGYu-Lung CHANG 張玉龍 TPE Taiwan Flag 48×48 TPE 中華台北

Overall Ranking 總排名

Europe Men 歐洲男子

Europe Women 歐洲女子

World Women 世界女子